Anta utmaningen!

Detta år (2015) är det många kristna som har antagit utmaningen att läsa i Bibeln varje dag. Det ger en viss känsla att veta att fler läser samma Bibelläsningsplan som jag själv under året och också att man kan diskutera det man läser tillsammans på facebook. Det är inte för sent att hänga på, man kan börja läsa regelbundet och enligt en plan när som helst! =)

Här kommer länken till webbsidan: http://www.antautmaningen.se/

Annonser

Guds Vapenrustning (Ef. 6:10-18)

  • Frälsningens hjälm – den skyddar vårt tankeliv och alla inkörsportar till vårt tankeliv, den ger våra tankar skydd i Kristus Jesus
  • Rättfärdighetens pansar – detta skyddar oss mot Satans försök att få oss att framhäva oss själva. Rättfärdighetens pansar är Jesu rättfärdighet.
  • Sanningens bälte – Sanningen som vi tar på oss är Jesus själv och bältet skyddar oss mot Satans lögner, halvsanningar och fula knep.
  • Villighetens skor – Våra steg blir lätta och spänstiga med dessa skor och lättjan försvinner.
  • Trons sköld – skyddar mot Satans farligaste angrepp: otron. Otron får en att vilja vända ryggen åt Gud, men med trons sköld står vi fasta på Hans löften i Hans Ord.
  • Andens Svärd – som är Guds Ord och Satan måste vika för det.

    Gå till korset, bekänn dina synder och be om förlåtelse för dem. Ta sedan på dig vapenrustningen under bön och gör det här varje morgon!

Jesusmanifestation 18 maj 2013

Lördagen den 18 maj 2013 är det Jesusmanifestation i Stockholm. Det är så viktigt att så många som möjligt av de kristna kan komma och vara med, bara för att visa världen att vi finns och att vi blir fler och fler. Oftast brukar man inte nämna något om det här i vanlig media, men jag hoppas att så många kommer att det verkligen inte går någon förbi och att man känner att man faktiskt måste skriva eller säga något om det här.

Här är länken till sidan om Jesusmanifestationen

Toby mac – Made to love

Gud

är med mig när jag är vaken, sover, äter – alltid är Han med mig, är min bästa vän och älskar mig för den jag är. Jag kan alltid komma till Honom med mina bekymmer och bekymren är aldrig för små eller för stora och Han har alltid en lösning, även om det kanske inte är som jag själv tänkt mig.

I gengäld behandlar jag Honom som min bästa vän, pratar med Honom varje dag (bön), berättar för Honom hur glad jag är att få vara Hans vän, lyssnar på Honom och Hans råd. När Han skapade mig var Hans tanke att vi skulle ha en givande relation med varandra med ömsesidig respekt och kärlek. Det innebär bland annat att man litar på att båda menar allvar med sina tankar, känslor och inte kör över varandra.

Hans tanke med alla människor Han skapat är den samma som för dig och mig, därför är Hans längtan stor att alla ska få reda på det. Är du villig att berätta det för dem som ännu inte lärt känna Honom?

Said by Mother Teresa // Sagt av moder Teresa

Joy is very infectious, therefore, be always full of joy!

Glädje smittar, var därför alltid full av glädje!

In Christ Alone by Newsboys

MERCY ME- EVERYTHING IMPOSSIBLE

Livet

Livet – en bro vid vilken vi antingen klamrar oss fast vid eller släpper taget ifrån för att landa i Jesu armar.

Skönt att veta

Det är så skönt att veta att trots alla fel, brister och vanor hör jag hemma i Guds rike. =)

När det onda klistras…

… fast på mina näthinnor, måste jag orka än en gång att slita bort det och försöka se på Gud.

Kärlek

När någon säger:

– Jag älskar dig, säger han också:

-Älska även mig.

Joh. 3:16 och 1 Joh. 3:1

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn?

Tro

Tron är en betydligt bättre vägvisare än förnuftet. Det senare räcker bara en bit, men tron känner inga gränser alls.

Utan Gud

Ein Leben ohne Gott, ist ein Leben ohne Sinn.

Ein Leben ohne Gott, ist ein Leben ohne Befriedigung.

(Ett liv utan Gud, är ett liv utan mening.

Ett liv utan Gud, är ett liv utan tillfredsställelse.)

Visdomsord av Martin Luther

Goda gärningar gör inte en människa god,

men en god människa gör goda gärningar.

The voice of God (Guds röst)

The voice of God is best heard in silence. All too often loud events and daily busyness cloud your vision of God. Take some time to slow down; let there be silence, let there be peace. Calm your mind and let your inner voice re-emerge from the silence. Allow yourself to see visions, allow yourself to dream dreams; and you may hear the voice of God reaching out to you.

(Guds röst hörs bäst i tystnaden. Alltför ofta grumlas din bild av Gud genom ljudliga händelser och daglig sysselsättning. Ta tid att varva ned; låt det bli tystnad, låt det bli frid. Lugna dina tankar och låt din inre röst återuppstå genom tystnaden. Tillåt dig själv att se visioner, tillåt dig själv att drömma drömmar; och du kommer att kunna höra Guds röst nå ut till dig.)

Prayer Changes Things

2 Kor. 5:7

God bless you

Må Gud alltid välsigna dig med skönhet, glädje och solsken.

Må Gud alltid välsigna dig med varje bra sak.

Må Gud välsigna dig med Hans speciella kärlek.

Ha en välsignad dag i Kristus

One Way

7232_1129523883122_1377963184_30387943_6597581_n

Filipperbrevet 4:5

philippians4_5

Med Gud är allt möjligt! =)

4870_91991613718_91837928718_1913568_2146964_n

Matteus 19:26

Men Jesus såg på dem och sade till dem: ”För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”

6732_105897673718_91837928718_2121925_6925297_n

Vad gör du när det stormar omkring dig?

Jag går till Gud. Han har lovat att alltid svara på våra böner som vi ropar ut till Honom. Och Han håller ALLTID vad Han har lovat!

Han torkar mina tårar, Han håller min hand igenom allt och om det blir alldeles för besvärligt BÄR Han mig igenom det hela. Vad som än händer, titta på Honom. Om man tittar bort det allra minsta kommer tvivlen… så titta hela tiden på Honom och håll dig nära Honom, så tar du dig igenom alla problem och bekymmer.

Och prisa Gud! Berätta för Honom hur mycket du älskar Honom, prisa Honom för Hans härlighet och för Hans kärlek, nåd och underbara förbund med dig… då ska du se att vad som än händer ger Han dig en glädje i livet som gör dig stark i den allra värsta storm. Det håller ända tills stormen är över! =)

vadgudmenar(foto av Faithsmith)

Galaterbrevet 6:9

galatians6_9

Jesusmanifestation i Stockholm

Igår var det Jesusmanifestation i Stockholm med ca 18000 kristna deltagare och som vanligt har det inte skrivits så mycket om det i vanliga tidningar.

Dagens Nyheter:  Stor Jesusmanifestation i Stockholm

Expressen: 18 000 deltog i Jesusmanifestation

Om man söker på ”Jesusmanifestation” i Svenska Dagbladet, Aftonbladet eller SVT nyheter, får man ingen träff på sin sökning…

Även om man inte håller med de kristna, tycker jag ändå att 18 000 personer samlade vid ett och samma tillfälle i landets huvudstad borde vara en nyhet.  Kristna är många fler i Sverige än vad många tror. Kristendomen är den största religionen i världen med ca 2,1 miljarder anhängare och Islam kommer på andra plats med ca 1,5 miljarder anhängare (Wikipedia)… Man kommer inte att kunna ”tiga ihjäl” de kristna i längden!

Mycket musik…

Jag har lagt in väldigt mycket musik på sistone, men ibland orkar man inte göra något annat än att lyssna på det och samtidigt be…

Gud välsigne er!

What if My People Pray with LYRICS

In Better Hands

On My Knees – Jaci Velasquez – Special Music by Ellice at IBC

TOBY MAC I’M FOR YOU

One Way (唯有耶稣) — Chinese version

Father’s Love Letter

喜樂之泉26: Praise You In the Storm 暴風雨中的頌讚

Herrens bön, Matteus 6:9-13

lords_prayer_in_chinese

(Bild hämtad från Wikipedia, bönen är på kinesiska)

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja
såsom i himmelen så ock på jorden;
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss inte i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo
ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

(Herrens bön på svenska)

Español Latín
Padre nuestro, que estás en el cielo, Pater noster, qui es in caelis,
santificado sea tu Nombre; sanctificetur nomen tuum.
venga a nosotros tu reino; Adveniat regnum tuum.
(Vulgata: Veniat regnum tuum (1))
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Danos hoy nuestro pan de cada día; Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
(Vulgata: Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie (1))
perdona nuestras ofensas et dimitte nobis debita nostra
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
(Vulgata: sicut et nos dimisimus debitoribus nostris)[7]
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor. Amen Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in sæcula (sæculorum). Amen
Original griego Transliteración Traducción
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Páter hemón, ho en tois ouranoís Padre nuestro del cielo.
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου• hagiastheto to ónomá sou; Proclámese ese nombre tuyo.
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου• eltheto he basileía sou; Llegue tu reinado.
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, genitheto to thélemá sou Realícese tu designio
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς• hos en uranoi, kai epí tes ges; Del Cielo aquí en la Tierra
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον• ton arton hemón ton epiousion dos hemín semeron; Nuestro pan del mañana dánoslo hoy.
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, kai aphes hemín ta opheilemata hemón, Y perdónanos nuestras deudas,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν• hos kai hemeís aphíemen tois opheletais hemón; que también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, kai me ensenenkes hemás eis peirasmón, Y no nos dejes ceder a la tentación,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. allá rhusai hemás apó tou poneroú. sino líbranos de lo malo.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας•] [Hoti sou estin he basileía, kai he dynamis, kai he doxa eis tous aionas;] Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la Gloria, Eternamente.
ἀμήν. amín. Amén

He is risen!

heisrisen

Jesaja 53:2-12

animated_jesus_carrying_cross_hg_clrSom en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.
Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.


Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.
Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse?
Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun.
Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom.
Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.
Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Amos 5:24

dedeee

Filipperbrevet 4:19

philippians4_19

« Older entries